På grund af alvorlig sygdom i firmaet:

  • HvepseEksperten.dk og for : mosegrise.dk

Så overtager andre firmaer alle fremtidige ordrer. Kontakt dem sådan:

mosegrise (Arvicola Terrestris)

Mosegrise huller

Gratis rådgivning om mosegrise til kommunens borgere

Vi giver gratis og saglig rågivning til borgerne om mosegrise, hvis du ringer til:

Finn Rosenkilde på

Telefon: (+45) 48 24 60 30


Yderligere rådgivning om mosegrise

Du kan finde mere information her

Bestil / Betal en hvepsebekæmpelse online

I modsætning til muldvarpe så laver mosegrise lufthuller mellem skuddene, og underminerer græsplænen i form af sine gange.

mosegrise lever af planteføde som f.eks. tulipanløg og rødder.

Mosegrise huller

mosegrise bekæmpes ved at lægge æbler eller majs der er behandlet med bekæmpelsesmidler, ned i gangene.

mosegrise kan også bekæmpes ved gasning ( små pellets der udlægges i gangene, der efter 3 timer udvikler en gas, der kvæler mosegrise ), gasning 3-5 gange årligt.

Dette bekæmpelsesmiddel kan også benyttes til bekæmpelse af muldvarpe.

Dette bekæmpelsesmiddel kan give rigtige gode resultater, hvis det benyttes rigtigt.

  • Gasning foretages når jorden er tør og jordtemperaturen er over 5 gr. Celsius.
  • Gas må ikke udlægges nærmere end 10 m. fra bygninger.
  • Gas pellets må kun udlægges af personer, der har gennemgået og bestået et obligatorisk kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise som afholdes af Skadedyrs laboratoriet.

Man skal være ekspert for at kunne se forskellen mellem et skud fra mosegrise og et skud fra muldvarp.

Den underjordiske aktivitet kan nemlig godt skyldes at mosegrise benytter muldvarpens efterladte gangsystemer, men generelt kan man se at mosegrise graver udluftningshuller mellem muldvarpe skuddene.

mosegrise er planteæder i modsætning til muldvarpe som er kødspisere.

Der er ingen garanti for at der ugen efter kommer en ny mosegrise fra nabo området.

mosegrise formering

mosegrise lever i familie grupper, modsat muldvarpe som lever enkeltvis. mosegrise yngler fra april måned til langt hen i november måned.

mosegrise får typisk 4-5 kuld unger i disse yngle måneder, og med 3-5 unger i hvert kuld giver dette ca. 20 unger på årsbasis.

Da disse unger bliver forplantningsmodne allerede efter 2 måneder, kan der ret hurtigt opstå en hel koloni af mosegrise.

Heldigvis er levetiden for mosegrise højst 15-20 måneder, så der forsvinder også en hel del mosegrise ved naturlig afgang.

Bekæmpelse af mosegrise

Det bedste tidspunkt for bekæmpelse af mosegrise er i forårsmånederne april/maj/juni og juli og i efterårsmånederne oktober/november, men mosegrise kan dog bekæmpes hele året, enten med muldvarpe sakse eller med specielt behandlede majs, der lægges ned i gangsystemet.

mosegrise

Information fra mosegrise

Ring til os hvis du problemer med mosegrise